Ystävällismielistä rakkautta – diskurssianalyyttinen satiiri

Tämä kirja (linkki alla) on kirjoitettu näytelmäksi. Se on kuitenkin varsin pitkälle tutkimus totalitaarisesta ajattelusta ja toimintamalleista. Roolihenkilöinä on joukko aika tunnettuja hallitsijoita ja vaikuttajia kautta historian. Heidän repliikkinsäkin ovat varsin pitkälle autenttisia. Toki taiteellista vapauttakin on harjoitettu. Autenttisiin repliikkeihin ja sitaatteihin liittyy lähdeviite.

Kirja Ystävällismielistä rakkautta – diskurssianalyyttinen satiiri PDF-muodossa (Tapio Kangasniemi 2020)

Tekstin oheen olen laittanut kuvitusta roolihenkilöistä ja heidän maailmastaan. Ehkäpä ne toimivat eräänlaisena näyttämönä.

Tutkimus etenee siten, että historian henkilöiden sanomisia verrataan toisiinsa. Samoin verrataan eri aatevirtauksia ja uskontoja toisiinsa, kuten myös eri aikakausia. Tähän perustuu sanan diskurssianalyysi käyttö.

Näytelmän kommentaattoreina toimivat Hannah Arendt, Daniel Kahneman sekä Augustinus. Hekin puhuvat omin sanoin.

Satiirisen näytelmän tavoitteena on saada lukija tai näkijä-kokija oivaltamaan erilaisten totalitaaristen ajatusmallien, aatteiden ja uskontojen samankaltaisuus. Samankaltaisuus tuottaa ihmiskunnalle jatkuvan vaaran langeta totalitarismiin tavalla tai toisella. Me täällä Suomessammekaan emme ole turvassa tältä vaaralta.

Ihmisen on tavattoman vaikeata ymmärtää, että kuutiossa on kuusi tahkoa, ja että kukaan ei koskaan voi nähdä kaikkia yhtä aikaa. Yhtä vaikeaa on ymmärtää, että eri tahkot voivat olla eri värisiä. Me mieluummin uskomme, että meillä on hallussamme ehdoton totuus. Kenelle aatteen väri on punainen, kenelle musta ja kenelle vihreä. Oikeaoppinen aatteen kannattaja on varma, että hänen värinsä on ainoa oikea.

On häkellyttävää ja ehkäpä raivostuttavaakin havaita, että vihollinen on toimintatavoiltaan samanlainen kuin minä. Ja vielä raivostuttavampaa saattaa olla havainto, että joku nauraa tälle yksisilmäisyydelle.

Toivottavasti viihdyt tekstini ääressä.

Tapio Kangasniemi